Zurück zur Startseite

Gechter - der Pressenspezialist

Unsere Produkte: Kniehebelpresse, Handhebelpresse, Zahnstangenpresse ...

Service

Kontakt und Impressum

Monitorovací systém lisovací síly  - systém 3
Gechter Pressen (Zahnstangenpressen, Kniehebelpressen,  Handhebelpressen, Sondermaschinen...)

Monitorování působení síly závislé na síle-dráze nebo síle-čase u lineárně působících lisů GECHTER s dvouručním bezpečnostním řízením:
U tohoto systému se mezi lisovací válec a suport lisu dodatečně instaluje ke snímači síly snímač dráhy. Digitalizovaná data měření jsou předána mikroprocesoru v kontrolním monitoru. Mikroprocesor data vyhodnotí a zobrazí průběh lisování v závislosti na síle-dráze nebo síle-času graficky. Nastavením max. 8 tolerančních oken lze v kontrolním monitoru definovat mezní hodnoty závislé na dráze. U výrobních procesů jsou díly, které nejsou v těchto tolerancích, vyloučeny. Pro dokumentování vyrobených dílů přes PC je kontrolní monitor vybaven rozhraním RS-232C.

Vlastnosti
Komunikace s BMS (řízení provozních prostředků (SPS)) přes paralelní rozhraní (24 V),
Vyhodnocení průběhů síly-dráhy podle programovatelných kritérií,
Konfigurovatelné metody vyhodnocení,
Stálé monitorování podstatných funkcí systému,
Vizualizace křivky síly-dráhy na monitoru,
Bezpečnostní funkce s rychlým vypínáním pneumatiky při překročení určitých sil,
32 skupin hodnot s 8 vyhodnocovacími okny řiditelných SPS,
Zadávání pomocí nabídek v německém nebo anglickém jazyce,
Statistické vyhodnocení naměřených výsledků,
Programovatelné faktory vyhlazení a zobrazení křivky,
Up- a download přes PC.

Možnosti použití
Monitorování spojovacích a lisovacích operací v sériové výrobě se statistickou kontrolou kvality, v plně automatizovaných výrobních linkách a na jednoduchých ručních pracovištích,
Řízení závislé na dráze a síle montážních operací,
Kontrola průběhu času síly/tlaku při montážních operacích.
Ve vývoji:
Zjištění neznámých průběhů a definice požadovaných křivek a vyhodnocovacích parametrů.

Výhody
Příjemná obsluha a vysoká přesnost měření pomocí automatické kompenzace snímačů;
Programování pomocí integrované klávesnice s ochranou heslem nebo přes PC;
Statistické vyhodnocení on-line,
Rozsáhlé protokolování přes tiskárnu,
Sériový tok dat k počítači pro vyhodnocení kvality,
Náročná funkce vlastního monitorování pro snímače a kontrolu měření,
Vysoká odolnost proti poruchám díky optickému oddělení všech sériových a paralelních vstupů/výstupů,
Kvalita ve výrobním procesu,
4 různé vyhodnocovací postupy,
32 volitelných skupin parametrů pro každé vyhodnocení,
Volně programovatelný úsek dráhy pro každý snímač dráhy,
Archivace a protokolování skutečných hodnot na tiskárně nebo PC.

© Gechter CZ s.r.o.    Domažlická 1165/5 CZ-130 00 Praha 3